BIPEA Organizasyonu

BIPEA test laboratuvarlarını destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Gelirlerimiz ve harcamalarımız politikamız gereği yıl sonunda bir araya getirilir. Eğer bir kazanç hasıl olmuşsa, bu kazanç hizmetimizi geliştirmek üzere tekrar derneğimize yatırılır. (Ar&Ge, makina, yazılım, personel).

Bipea’yı yöneten yetkililer, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyelerinden oluşur.

BIPEA Organizasyonu

Genel Kurul

Genel Kurul Bipea’nın yönetimini ilgilendiren konuları görüşmek amacıyla tüm katılımcı laboratuvarların bir araya geldiği yıllık toplantıdır. Bu yüzden bu toplantıya katılmak ;

 • Bipea’nın aktiviteleri ve finansal rapor hakkında bilgi edinmeye ve üzerinde  görüşmeye,
 • Dış Denetçi Raporu hakkında güncel bilgileri edinmeye,
 • Yönetim Kuruluna seçilmek ya da vekilleri yenilemeye imkan tanır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Bipea ile ilgili tüm konular ile ilgilenir. Örneğin, bütçe ve finansal konular hakkında karar alır, yıllık katılım ücretlerini belirler, Yeterlilik Test Şemalarının fiyatlandırmasını yapar, yeni şemalar oluşturur ya da bazı şemaları sonlandırır.

Yönetim Kurulu, başkanı, bilimsel komiteyi, bazı özel komitelerin başkanlarını seçer. Genel Kurula hazırlanmak, bütçeyi belirlemek ve katılım ücretlerini onaylamak için yılda en az iki kez toplanır.

Top

Yönetim Kurulu Bürosu
Yönetim Kurulu Bürosu,  Yönetim Kurulu tarafından seçilen Başkan, iki Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Mali İşler Müdüründen oluşur. Başkan, Büroyu acil problemleri çözmek için istediği zaman toplayabilir.

Bilimsel Danışmanlar
Bilimsel Danışmanlar, Yönetim Kurulu tarafından atanan uzmanlar, öğretim üyeleri, profesyoneller ve araştırmacılardır. Bu danışmanlar BIPEA nın bilimsel ve teknik olarak gelişmesine yardımcı olurlar. Yönetimin Teknik Kurul üyesidirler.

Top

Teknik Kurul (TK)
Teknik kurul aşağıdakilerden oluşur:

 • Uzman komitelerin başkanları,
 • Bilimsel Danışmanlar,
 • Laboratuvar yöneticileri, teknik uzmanlar gibi atanmış üyeler.

Teknik kurul yılda en az bir kez toplanır. Program Teknik Kurul Bürosu tarafından hazırlanır, gerekirse değiştirilebilir.

Teknik Kurul, Bipea personeline teknik destek sağlar.

Örneğin, Teknik Kurul’a aşağıdakiler için başvurulur:

 • İstatistiksel modelin tasarımı
 • Yeni Yeterlilik Test Şemalarının oluşturulması.
 • Yeni teknik değerlendirmenin oluşturulması.
 • Teknik konular.
 • Yeni pazarların geliştirilmesi.

Teknik Kurul başkanı, yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen hedefleri kontrol eder.

Teknik Kurul, Uzman Komitelerin Başkanları vasıtasıyla Bipea’nın yeni aktivitelerine ait kalite dökümanlarını valide eder.

Top

Teknik Kurul Bürosu

Teknik Kurul Bürosu, Başkan, Başkan Yardımcısı, ve 4 ila 6 üyeden oluşur. Büro acil problemleri görüşmek üzere ve Teknik Kurul toplantısına hazırlanmak için yılda bir veya iki kez toplanır.

Uzman Komiteler

Her Yeterlilik Test Şeması, şemaya katılan laboratuvarlardan oluşan bir uzman komitenin yönetimi altındadır. Bu komite 4 yıl için seçilen ve görev süresi yenilenebilen bir baskan tarafından temsil edilir. Her görev süresi sonunda yeni başkanı belirlemek için seçim yapılır.

Uzman komiteler katılımcı laboratuvarların şemalar hakkındaki eleştirilerini ve düşüncelerini paylaşmak için toplantılar yaparak görüş alışverişinde bulunurlar. Örneğin, şemayı geliştirmek, yeni bir şema oluşturmak veya bir parametre eklemek için yeni bir fikir ileri sürebilirler.

Top

Uzman Komite Başkanı

Bipea çalışanları bir Yeterlilik Testi Şeması ile ilgili tüm soruları için başkana danışabilir. Başkan o şemayla ile ilgili istatistiksel sonuçları valide eder ve yorumlar ekler. Bipea çalışanlarıyla birlikte o şemayla ilgili toplantı organize eder. Kendisinden teknik bilgi ve becerisiyle Bipea’nın bilimsel ve teknik yöneticisine yardım etmesi beklenir. Bu çalışma için kendisine bir ücret ödenmez tamamen gönüllülük esasına dayanır.

Teknik Grup

Bir Yeterlilik Testi Şemasına katılan laboratuvarlar yıllık toplantı düzenlediklerinde ilgili konuda teknik bilgi ve becerileriyle tanınan 3 veya 5 kişiden oluşan bir teknik grup oluşturulur.Bu teknik grup yıllık toplantı boyunca başkana yardım eder. Teknik öneriler getirir, yeni test metotu taslaklarını hazırlar, test sonuçlarını valide eder. Yeni teknik grup, her yeni baskan seçildiğinde yeniden oluşturulur.

Top

BIPEA Kadrosunun Organizasyonu

Bipea kadrosu Bipea’nın yapısal ve teknik yönetiminden sorumludur. Bipea, yardımcısıyla birlikte çalışan ve Yönetim Kurulu tarafından atanan bir başkan tarafından yönetilir.

Bu başkan, kalite müdürü tarafından yönetilen kalite programını belirler.