Diğer hizmetler

Bipea laboratuvarların ilgilendiği geniş çapta ilave başka hizmetler de geliştirmiştir.