Su
Sular Fiziko-kimyasal analizler                
Yeterlilik Testi Matrisler  Parametreler Accreditation ISO 17043 Miktar Yıllık raund sayısı Raund başı numune sayısı Yıllık plan Teknik detaylar
34 - Temiz sular - Fiziko-kimyasal analizler İçme suyu (şişelenmiş), yüzey suyu, yer altı suyu Fiziko-kimyasal analizler
Mineraller ve eser bileşikler
accredited* 125 ml - 3000 ml 6 4 -10 numune İndir İndir
34a - Havuz suları -
Fiziko-kimyasal analizler
Havuz suyu (yüzme havuzu) Fiziko-kimyasal analizler
Klorür, bulanıklık, izosiyanurik asit, oksitlenebilirlik (KMn04)- asit çözeltisinde ve baz çözeltisinde, toplam  organik karbon
accredited* 1000 ml 3 2 numune İndir İndir
34b - Temiz sular -
Temel fiziko-kimyasal analizler 
İçme suyu, yüzey suyu, yeraltı suyu Fiziko-kimyasal analizler accredited* 125 ml - 3000 ml 4 2 numune İndir İndir
34c – Temiz sular -
Klorofil A, Pheopigment indeksi
İçme suyu, yüzey suyu, yeraltı suyu Klorofil A, Pheopigment indeksi accredited* 1000 ml 3 1 numune İndir İndir
37a - Havuz suları - THM  Havuz suyu (yüzme havuzu) THM accredited* 500 ml  3 2 numune İndir İndir
48a - Sular - AOX Atık su, içme suyu AOX accredited* 500 ml 6 1 numune İndir İndir
48b - Sular- Hidrokarbonlar Atık su, içme suyu Hidrokarbonlar accredited* 1000 ml 6 1 numune İndir İndir
48c - Sular- Huçucu Hidrokarbonlar Atık su, içme suyu Uçucu hidrokarbonlar (Hidrokarbon indeksi) accredited* 40 ml 3 1 numune İndir İndir
52 - Atık sular - Fiziko-kimyasal
analizler
Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su Fiziko-kimyasal analizler
Mineraller ve eser bileşikler
accredited* 250 ml - 1500 ml 6 4 -10 numune İndir İndir
52b - Atık sular -
Temel fiziko-kimyasal analizler
Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su Fiziko-kimyasal analizler accredited* 250 ml - 1500 ml 3 2 numune İndir İndir
57 - Sular - Numune
alanlar için
saha analizleri 
İçme suyu, yüzey suyu, yer altı suyu, atık su, endüstriyel atık su Saha analizleri
İletkenlik (25°C), klor (serbest, toplam, actif), çözünmüş oksijen, Redoks potensiyeli, pH, tuzluluk, stabilizatör: izosiyanurik asit, bulanıklık
accredited* 10 ml - 1000 ml 3 5 numune İndir İndir
57a - Sular - Saha analizleri:
Organoleptik muayene
İçme suyu Koku, tat ve renk için kalitatif analizler   1000 ml 3 4 numune İndir İndir
                 
                 
Sularda Kontaminantlar                
Yeterlilik Testi Matrisler  Parametreler Accreditation ISO 17043 Miktar Yıllık raund sayısı Raund başı numune sayısı Yıllık plan Teknik detaylar
37 - Temiz sular - Mikro kirleticiler İçme suyu, yüzey suyu, yer altı suyu İnsektisitler, PCB, PAH, Üreaz, Triazinler, BTEX, uçucular, Herbisitler, diğer parametreler accredited* 1 ml - 1000 ml 6 2 - 4 numune İndir İndir
37b - Temiz sular - PBDE Yüzey suyu PBDE accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37c - Temiz sular - Alkilfenoller & Bisfenol A Yüzey suyu Alkilfenoller & Bisfenol A accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37d - Temiz sular - Organotinler Yüzey suyu Organotinler accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37e - Temiz sular - Kloroanilinler Yüzey suyu Kloroanilinler accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37f - Temiz sular - Kloroasetik asit Yüzey suyu Kloroasetik asit accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37g - Temiz sular - Epikloridin Yüzey suyu Epikloridin accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37h - Temiz sular - Poliklorlu alkanlar Yüzey suyu Poliklorlu alkanlar accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37i - Temiz sular - Akrilamid Yüzey suyu Akrilamid accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37j - Temiz sular - Nitroaromatikler Yüzey suyu Nitroaromatikler accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37k - Temiz sular - Klorofenoller Yüzey suyu Klorofenoller accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37l - Temiz sular - Perflorürlü bileşikler Yüzey suyu Perflorürlü bileşikler accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
37m - Temiz sular – Çoklu pestisitler (Çevre teknik onayı) Yüzey suyu Pestisitler accredited* 1000 ml 3 1 numune İndir İndir
37n - Temiz sular - Parabenler Yüzey suyu Parabenler accredited* 1000 ml 2 1 numune İndir İndir
37o - Temiz sular - ESA ve OXA Metabolitleri Yüzey suyu Sülfonik asit ve oksanilik asit metabolitleri accredited* 1000 ml 2 1 numune İndir İndir
53 - Atık sular - Mikro kirleticiler Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su İnsektisitler, PCB, PAH, Üreaz, Triazinler, BTEX, uçucular, diğer parametreler accredited* 1 ml - 1000 ml 6 1 - 2 numune İndir İndir
53b - Endüstriyel atık su - PBDE Endüstriyel atık su PBDE accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
53c - Endüstriyel atık su - Alkilfenoller & Bisfenol A Endüstriyel atık su Alkilfenoller & Bisfenol A accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
53d - Endüstriyel atık su - Organotinler Endüstriyel atık su Organotinler accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
53e - Endüstriyel atık su - Kloroanilinler Endüstriyel atık su Kloroanilinler accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
53f - Endüstriyel atık su - Kloroasetik asit Endüstriyel atık su Kloroasetik asit accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
53g - Endüstriyel atık su - Epikloridin Endüstriyel atık su Epikloridin accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
53h - Endüstriyel atık su - Poliklorlu alkanlar Endüstriyel atık su Poliklorlu alkanlar accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
53j -Endüstriyel atık su - Nitroaromatikler Endüstriyel atık su Nitroaromatikler accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
53k - Endüstriyel atık su - Klorofenoller Endüstriyel atık su Klorofenoller accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
53l - Endüstriyel atık su - Perflorürlü bileşikler Endüstriyel atık su Perflorürlü bileşikler accredited* 1 ml - 1000 ml 2 1 - 2 numune İndir İndir
59 - Sular - Organik maddeler için çoklu kalıntı aranması İçme suyu, yüzey suyu, yer altı suyu Pestisitler accredited* 250 ml - 1000 ml 3 1 - 2 numune İndir İndir
                 
                 
Sular - Mikrobiyolojik analizler                
Yeterlilik Testi Matrisler  Parametreler Accreditation ISO 17043 Miktar Yıllık raund sayısı Raund başı numune sayısı Yıllık plan Teknik detaylar
35 - Sular - Mikrobiyolojik analizler  Legionella hariç  İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, havuz suyu Çoklu parametre: membran filtrasyon ve klasik metod ile accredited* 50 ml - 500 ml 6 3 - 4 numune İndir İndir
50 - Sular - Mikrobiyolojik analizler Legionella Temizlik amaçlı kullanılan sıcak su Legionella, Legionella pneumophila accredited* 1000 ml 3 2 numune İndir İndir
50a - Soğutma kulesi suları - Mikrobiyolojik analizler Legionella  Sentetik soğutma kulesi suyu Legionella, Legionella pneumophila accredited* 1000 ml 3 2 numune İndir İndir
54  - Sular - Mikrobiyolojik analizler Salmonella  İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, havuz suyu Salmonella (presence / absence) accredited* 250 ml 3 3 numune İndir İndir
                 
                 
Sular - Tadım analizleri                
Yeterlilik Testi Matrisler  Parametreler Accreditation ISO 17043 Miktar Yıllık raund sayısı Raund başı numune sayısı Yıllık plan Teknik detaylar
78 - İçme suyunda duyusal analizler: KOKU ve TAT New İçme suyu (şişelenmiş) Koku, Tat   1000 ml 2 2 numune İndir İndir
                 

 

* See the detailed scope of accreditation to know the matrices and parameters which are under accreditation.

 

Daha fazla bilgi için lütfen satış bölümümüz ile temasa geçin: sales@bipea.org