Tarihimiz

“Bureau Interprofessionnel des Etudes Analytiques”

(BIPEA- Analitik çalışmalara yönelik uluslararası büro) uluslararası, test laboratuvarları için kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

1963 yılında  ARIA (Association Régionale des Industries Alimentaires-Bölgesel Gıda Sanayi Derneği) INRA (Institut de Recherche Agronomique-Tarımsal Araştırma Enstitüsü) tarafından buğday ve un üzerinde yeterlilik testleri organize edilmişti. İlk yılın sonunda 60 laboratuvarın katılımı gerçekleşti.

Yıllar içinde hızlı bir şekilde yeterlilik testleri düzenleyen bağımsız bir yapı oluştu.

 

BIPEA nın ortaya çıkışı

1970 yılında, tahıl ve hububat sektörlerindeki profesyonel oluşumlar kalıcı ve bağımsız bir şekilde bir araya gelmeye karar verdiler. Böylece BIPEA 3 Eylül 1970 de resmi bir şekilde kurulmuş oldu. Bu oluşumun amacı laboratuvarlar arası karşılaştırmaları düzenlemek ve analitik laboratuvarlara teknik destek sağlamaktı.

 

Kurucu üyeler

BIPEA nın kurucu üyeleri çoğunlukla tahıl sektörünün profesyonel kuruluşlarıdır.

  • L'Académie des Grands Moulins de Paris (formerly ARIA),
  • CETIOM (Centre technique Interprofessionnel des Oléagienux Métropolitains),
  • Les établissements Chopin,
  • CTUCBB,
  • ITCF (known nowadays as ARVALIS),
  • Laboragro,
  • Secobra,
  • AGPM (L'Association Générale des Producteurs de Maïs),
  • Moulins Soufflet de Pantin,
  • Les établissements Tripette et Renaud.

 

Bugün BIPEA

1970 yılında, Bipea 60 laboratuvarı bir araya getirmiş ve onlara tahıl sektöründe 8 yeterlilik testi şeması sunmuştu. Yıllar içinde, Bipea Yeterlilik testlerindeki kapsam ve hizmetini Fransa’da olduğu kadar Dünya’da da genişletmiştir. Yeterlilik testlerindeki çeşitlilik ve zenginlik, katılımcı sayısının da artışını doğurmuştur.

1990 yılında, gıda ve kontaminantlar alanında ring testleri oluşturuldu. 90’lı yılların sonunda çevre alanındaki şemalar düzenlendi. 2009 yılında BIPEA kozmetik alanında laboratuvarlar arasında yeterlilik testleri düzenlemeye başladı.

40 yıllık geçmişiyle BIPEA bugün tüm Dünyada yaklaşık 2000 laboratuvarı bir araya getirmiş ve onlara 100 ü aşkın sayıda düzenli yeterlilik şeması sunmaktadır.