Teknik değerlendirme

TEKNİK DEĞERLENDİRME NEDİR?

Teknik değerlendirmeler, teknik anlaşmalar için Bipea ve resmi bir kurum arasında imzalanan kontratlardır. BIPEA’nın taşeronu şekline çalışan bu kurumlar Bipea’nın laboratuvarlara resmi seritifika vermesini mümkün kılar.

BIPEA bir önceki programdaki performanslarına göre bir uzmanlar grubu tarafından seçilen laboratuvarların listesini sağlar.

TEKNİK  KONTROL: KURULUŞ VE ANLAŞMALARIMIZIN LİSTESİ

 • French Ministry of Agriculture: Technical Agreement "Soil analysis”
 • French Ministry of Economy, Finances and Industry: Technical Agreement "Determination of water quantity"
 • FranceAgrimer: List of aptitude "Common wheat: Entry intervention" and "Common wheat: Exit intervention"
 • ASP (Agence de Service et de Paiement): Agreements "Transformed forages"
 • Paris Grain Trade Association: Enabling contract for "Milling wheat", "Maize", "Brewing barley", "Oilseeds", "Pulses" and "Durum wheat."

TEKNİK KONTROL: GENEL PRENSİP

Diyagramı indir (.jpg)

TEKNİK KONTROL:  ROLLER

Aday laboratuvar:

 • Teknik kontrole karşılık gelen zorunlu yeterlilik test şemalarına katılır.
 • Bir grup teknik uzmanın laboratuvarını ziyaret etmesini kabul eder.
 • BIPEA’ya aday laboratuvarın sonuçlarını bir grup uzmana sunmasına ve sürecin sonunda da gizliliği kaldırmasına izin verir.

 Bipea:

 • Aday laboratuvarların sonuçlarını isim belirtmeden bir dosya halinde özet olarak bir grup uzmana sunar.
 • Uzmanlarla toplantı düzenler.
 • Uzmanların sonuçlar hakkındaki yorumlarını kuruma iletir.

 Kurum:

 • Aday laboratuvarı resmi olarak sertifikalandırır.
 • Seçilen laboratuvarların listesini yayınlar.

 

Daha fazla bilgi için Bilimsel ve Teknik Bölümlerimizle e-mail youlyla ulaşabilirsiniz: scientific@bipea.org

Hizmet listesine geri dönün